Phiên bản gốc tiếng Đức của báo Wiena, Tuyển sinh khóa học thôi miên Y khoa