Phiên bản gốc tiếng Đức của báo Wiena, về việc trường đại học Y khoa Wien (Ao) tuyển sinh khóa học thôi miên Y khoa