Nghiên cứu khoa học về liệu pháp thôi miên Y khoa của các nhà khoa học trên thế giới