Một số nghiên cứu khoa học về liệu pháp thôi miên Y khoa của các nhà khoa học và các trường đại học trên thế giới