Trường đại học Leipzig về việc trị liệu bệnh Ung thư bằng liệu pháp thôi miên