Mọi cuộc gặp và lịch làm việc với Trung tâm đều phải có lịch hẹn trước, mong Quý vị thông cảm !