Thôi miên – Trị liệu kích hoạt và phục hồi trí nhớ