5 năm bị trầm cảm sau 1 cú sốc tinh thần, chị Bích đã thay đổi hoàn toàn sau khóa học