Thôi miên trị liệu – Khỏi rối loạn tiền đình và Khỏi say tàu xe