Khóa Seminar đặc biệt dành cho các bác nguyên là lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước tại Câu Lạc Bộ Thăng Long