Khóa Đào tạo đặc biệt “Chuyên gia Thôi miên trị liệu”- Nghề chưa từng xuất hiện tại Việt Nam