Báo VTC news – Khả năng trị bệnh kỳ diệu của liệu pháp thôi miên – Kỳ 6