Seminar đặc biệt “Đọc siêu tốc, hiểu sâu, nhớ lâu”- Luyện tập sử dụng não bộ tối ưu