Đẹp mỗi ngày- Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân dạy thôi miên