Đau vai gáy, cánh tay chữa nhiều nơi không khỏi, bỗng hết đau sau 20 phút thực hành EFT tự trị liệu

. . Đau vai gáy, cánh tay, đĩa đệm suốt 2 năm, chạy chữa nhiều nơi bằng Tây y, Đông y vẫn không khỏi. Chứng đau biến mất chỉ sau 30 phút thực hành phương pháp EFT- Điểm huyệt và giải tỏa ức chế tâm lý sâu. Anh Phạm Đức Thịnh (Hải Phòng) vẫn chưa … Đọc tiếp Đau vai gáy, cánh tay chữa nhiều nơi không khỏi, bỗng hết đau sau 20 phút thực hành EFT tự trị liệu