Đau vai gáy, cánh tay chữa nhiều nơi không khỏi, bỗng hết đau sau 20 phút thực hành EFT tự trị liệu