Đăng ký tham gia khóa đào tạo – Chuyên gia thôi miên trị liệu