ĐK Seminar đặc biệt “Hành trang tâm lý hội nhập- MQ”

Đăng ký tham dự Khóa Seminar đặc biệt "Hành trang tâm lý hội nhập"

Quý vị lưu ý: - Số lượng học viên tham gia mỗi lớp học được giới hạn. Trung tâm sẽ ưu tiên những đơn đăng ký gửi sớm nhất. - Những đơn đăng ký của người dưới 16 tuổi bắt buộc phải có sự đồng ý của bố mẹ hoặc người bảo trợ. - Khuyến cáo: những người không tự nguyện (học do người khác ép buộc, miễn cưỡng, hoặc với thái độ dò xét,...) thì không nên đăng ký tham gia lớp học này. - Ô có dấu (*) bắt buộc phải điền đủ thông tin.
  • (gõ Tiếng Việt có dấu, VD Nguyễn Mạnh Hùng)
  • dạng ngày/tháng/năm: VD: 08/10/1980
  • Để Trung tâm gửi các thông báo
  • VD: Giám đốc công ty X, kế toán trưởng công ty Y, kỹ sư xây dựng- Công ty Z, nhân viên VP, sinh viên Trường ĐH...
  • Quý vị học viên cũ muốn dự thính, cần ghi rõ và chính xác thông tin (để Trung tâm đối chiếu, xác nhận): + Quý vị học lần đầu tại lớp tổ chức ở đâu? + Thời gian lớp đó được tổ chức (Tháng/năm)?
  • Ghi ngắn gọn

NHẬN XÉT CỦA BẠN

Nhập nhận xét của bạn!
Vui lòng gõ họ tên