Đăng ký tham gia khóa đào tạo “Chuyên gia thôi miên trị liệu”