Chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân phân tích về các biểu hiện sợ hãi- Phương pháp cắt bỏ CẤP TỐC chứng sợ hãi.