Chứng đau cổ vai gáy suốt 2 năm của tôi đã biến mất sau 20 phút thực hành EFT trị liệu