Thôi miên – Trị liệu bất lực, liệt dương, không có hứng thú và ác cảm với tình dục