Chùm ảnh: Tận mắt xem thầy dạy lớp học thôi miên giá khủng biểu diễn