Cảm nhận của những học viên “Khơi nguồn sức sống mới”