Cảm nhận của Ths. Lý Thị Thanh Yên – khóa học “ Đọc siêu tốc- Hiểu sâu- Nhớ lâu”: