Tôi đã thoát khỏi căn bệnh trầm cảm như thế nào từ khóa học “Khơi nguồn sức sống mới”

om nhận của chị Điệp- Học viên “Khơi nguồn sức sống mới”- Khóa 4 năm 2013: Tôi bị bệnh trầm cảm lần đầu tiên cách đây đúng 10 năm, lần đầu tiên mắc bệnh tôi cứ tưởng mình bị “ma làm” vì không hiểu tại sao mình lại có những triệu trứng, cảm giác khủng … Đọc tiếp Tôi đã thoát khỏi căn bệnh trầm cảm như thế nào từ khóa học “Khơi nguồn sức sống mới”