Bs. NGUYỄN VĂN ĐẨU – Thầy thuốc ưu tú, NCS Tiến Sỹ Y Học, GV Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Trưởng khoa Răng Hàm Mặt và Phẫu Thuật Tạo Hình Bệnh viện nhi đồng I
Bác sỹ NGUYỄN VĂN ĐẨU – Thầy thuốc ưu tú, Nghiên cứu sinh Y Học, Giảng viên Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Trưởng khoa Răng Hàm Mặt và Phẫu Thuật Tạo Hình Bệnh viện nhi đồng I

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here