Bs. NGUYỄN VĂN ĐẨU – Thầy thuốc ưu tú, NCS Tiến Sỹ Y Học, GV Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Trưởng khoa Răng Hàm Mặt và Phẫu Thuật Tạo Hình Bệnh viện nhi đồng IBác sỹ NGUYỄN VĂN ĐẨU – Thầy thuốc ưu tú, Nghiên cứu sinh Y Học, Giảng viên Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Trưởng khoa Răng Hàm Mặt và Phẫu Thuật Tạo Hình Bệnh viện nhi đồng I

NHẬN XÉT CỦA BẠN

Nhập nhận xét của bạn!
Vui lòng gõ họ tên