Bs. NGUYỄN VĂN ĐẨU – Thầy thuốc ưu tú, NCS Tiến Sỹ Y Học, GV Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Trưởng khoa Răng Hàm Mặt và Phẫu Thuật Tạo Hình Bệnh viện nhi đồng I