Bị ”thôi miên” lừa laptop khi chỉ đường cho người lạ – là Sự thật ???