Bị đánh thuốc mê cướp hơn 100 cây vàng và 1 tỷ đồng là màn kịch vụng về?