Báo VTC News – Bí ẩn bác sĩ cứu cả triệu người Việt thoát tâm thần – Kỳ 1