Bài dịch lại của:pressetext. Thôi Miên giảm đau sau phẫu thuật