Bác sĩ bị lệch đĩa đệm và parkingson, hết đau sau 2 tháng thực hành tự trị liệu.